Alaskanmalamuutti. Sitä ei ole alunperin jalostettu, vaan se on muotoutunut karussa Alaskan luonnonvalinnassa sellaiseksi, kuin se on. Pyrkikäämme rodun ”jalostamisen” sijaan säilyttämään malamuutti mahdollisimman alkuperäisenä ja rotumääritelmän mukaisena ja myös käyttötarkoitukseltaan rekikoirana.

27.6.2021 Ajankohtaisia tietoja löydät kennelimme Facebook-seinältä: Kennel Frozen Ear.

Malamuutti vei sydämen vuonna -96 ja järjen vuonna -97, kun ensimmäinen muutti muutti meille. Elokuussa 2019 laumassa on 8 malamuuttia: 3 urosta ja 5 narttua iältään 7 kk  – 8 v. Laumasta on poistunut vuosien varrella yhdeksän  koiraa. Asumme Tyrnävän lakeuksilla ja harrastamme koiriemme kanssa ulkoilua, vapaana juoksuttamista, luonnossa liikkumista, syksyisin erilaisilla vetopeleillä vedättämistä, talvisin reellä ajamista sekä jonkin verran pidempien matkojen valjakkokisoja.

Kasvatustoiminnan tavoite on ensisijaisesti täydentää omaa laumaa sellaisesta rodunomaisesta yhdistelmästä, joka on terve, jonka tutkitut lähisukulaiset ovat terveitä ja joka on testattu käyttöominaisuuksiltaan toistuvasti vaativissa valjakkotilanteissa.

Tällä hetkellä ei ole aktiivisia pentuesuunnitelmia.