Rotu

Mikä ihmeen alaskanmalamuutti?

 

Poimintoja rotumääritelmästä:
(rotumääritelmä kokonaisuudessaan löytyy täältä)

Käyttötarkoitus: Rekikoira

  • ”Alaskanmalamuutti, eräs vanhimmista arktisista rekikoiraroduista, on voimakas ja vahvarakenteinen koira, jolla on syvä rintakehä ja vahva, voimakaslihaksinen runko.”
  • ”Malamuutin tulee olla jykeväluustoinen, sillä on hyväasentoiset raajat, hyvät käpälät, syvä rintakehä, voimakkaat lavat sekä kaikki muut fyysiset ominaisuudet, jotka ovat tarpeellisia tehokkaaseen työskentelyyn. Ravin tulee olla vakaata, tasapainoista, väsymätöntä ja täydellisen tehokasta.”
  • ”Malamuutin liikkeet ovat vakaat, tasapainoiset ja voimakkaat. Koira on kokoonsa ja rakenteeseensa nähden ketterä. Kankeat tai muut kuin täydellisen tehokkaat ja väsymättömät liikkeet ovat virheelliset.”
  • ”Alaskanmalamuutteja arvosteltaessa niiden tehtävä arktisena raskaiden kuormien vetokoirana tulee asettaa etusijalle. Virheen asteen tulee riippua siitä, missä määrin koira poikkeaa ihanne-malamuutista ja siitä, kuinka paljon kyseinen virhe vaikuttaa koiran työskentelykykyyn.Malamuutin raajojen tulee olla epätavallisen vahvat ja niissä on valtava työntövoima. Kaikkia epäterveitä piirteitä raajoissa ja käpälissä, etu- ja takaosassa, seistessä tai liikkeessä tulee pitää vakavina virheinä,…”

Edellä olevat rotumääritelmän poiminnot painottavat malamuutin oikean rakenteen tärkeyttä suhteessa sen käyttötarkoitukseen raskaiden kuormien vetokoirana ja korostavat malamuutin oikeanlaisia liikkeitä. Oikea rakenne tuo oikeat liikkeet, mikä on rekikoiralle ehdoton edellytys tehokkaaseen työskentelyyn.

Kauniita malamuutteja on paljon. Kauniita ja edellä olevien rotumääritelmän poimintojen mukaisia malamuutteja on paljon vähemmän. Meidän näkemyksemme on, että rotumääritelmän mukaisen malamuutin pitää pärjätä hyvin näyttelykehien ulkomuotoarvostelussa  JA varsinaisessa työssään raskaiden kuormien vetokoirana, ei siis näyttelyissä TAI työssä. Näyttelyarvosteluiden ja -tulosten hakeminen on helppoa, työskentelyominaisuuksien selvittäminen vaikeampaa.

Omassa laumassamme on monenlaisia yksilöitä sekä näyttelyarvosteluilla että työskentelytuloksilla mitattuna. Jos katsomme jotkut koiramme niin erinomaisiksi rotunsa edustajiksi, että ne ovat mielestämme jalostuskelpoisia yksilöitä, testaamme koiria valjakkourien lisäksi myös näyttelyissä. Frozen Earin kasvatustoiminnan lähtökohtana ovat Alaskanmalamuuttiyhdistyksen jalostussuositukset täydennettynä lisäksi myös omilla kriteereillämme:

  • terveet (A tai B) lonkat ja kyynärpäät (0) pentueen vanhempien lisäksi myös lähisuvussa, terveet silmät (toiselle sallitaan lievä distichiasis)
  • polyneuropatiageenin ja pitkäkarvaisuusgeenin kantajuus testattu
  • toistuvasti työskentelyssä testatut koirat (valjakkokisat, valjakkovaellukset, raskaat treenaukset)
  • rodunomaiset, ihmisille avoimet ja ystävälliset, mutta samalla riittävän kovat luonteet työskentelyä varten
  • riittävän vahva luusto sekä mahdollisimman hyvin rotumääritelmän mukainen ihannekoko.

Alaskanmalamuutin jalostuksen tehtävä on ylläpitää mahdollisimman hyvin niitä ominaisuuksia, joilla rotu aikoinaan pystyi työskentelemään ja lisääntymään karuissa luonnonolosuhteissa. Malamuutin jalostuksessa ei saa pyrkiä muuttamaan, korostamaan tai yksipuolisesti kehittämään rodun alkuperäisiä ominaisuuksia. Tämä on asia, joka valitettavan usein on täysin unohduksissa, kun pentueita tehdään.